W szeregu przypadków napotykamy się z negowaniem jakiegokolwiek aspektu chirurgicznego korygowania urody. Nie jest to do końca profesjonalne. Z punktu widzenia psychologii detal opisującej nas urody, który o wiele odbiega od kanonu nie tyle piękna, co stylistyki – rzutuje na pełne życie posiadacza (nazwijmy to) niedociągnięcia. Człowiek taki jest obiektem ironii, odsuwany jest przez większą […]