Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. Mapowanie strumienia wartości Priorytetowym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Skorzystanie z metod lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.